Pelan A +: Kematian/Hilang Upaya Penuh dan Kekal & Hospitalisasi
Card image cap

Pelan A+: Kematian/Hilang Upaya Penuh dan Kekal & Hospitalisasi

Mengenai Pelan Ini

Pelan ini menyediakan perlindungan bagi Manfaat Kematian/Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK) dan Manfaat Hospitalisasi.

Manfaat Kematian/HUPK sebanyak RM5,000 akan dibayar sekiranya berlaku kematian atau HUPK (tertakluk kepada Tempoh Kesinambungan HUPK) pada Orang yang Dilindungi semasa tempoh perlindungan.

Manfaat Hospitalisasi sebanyak RM50 sehari akan dibayar, sehingga maksimum 14 hari setahun atau RM700 setahun, apabila Orang yang Dilindungi dimasukkan ke Hospital Panel[1] selama tempoh perlindungan. Hospitalisasi mestilah sekurang-kurangnya satu malam, di mana tarikh keluar mestilah tidak sama dengan tarikh masuk.

Card image cap
Kadar Caruman
Bulanan Suku Tahunan Setengah Tahunan Tahunan
Bulanan RM
Suku Tahunan RM
Setengah Tahunan RM
Tahunan RM

Manfaat Pelan

Card image cap

Kematian atau Hilang Upaya Penuh dan Kekal

RM5,000 akan dibayar sekiranya berlaku kematian atau Hilang Upaya Penuh dan Kekal pada Orang yang Dilindungi.

Card image cap

Hospitalisasi

RM50 sehari akan dibayar sehingga maksimum 14 hari setahun, apabila Orang yang Dilindungi dimasukkan ke Hospital Panel[1].

Nota Kaki:
1. Hospital Panel merujuk kepada semua hospital kerajaan yang berdaftar termasuk Universiti dan Tentera.

Terma dan Syarat

Tempoh Menunggu:
Kelayakan untuk Manfaat Kematian/HUPK hanya akan bermula 30 hari selepas tarikh berkuat kuasa bagi kematian/HUPK bukan akibat kemalangan.

Kelayakan untuk Manfaat Hospitalisasi hanya akan bermula 30 hari selepas tarikh berkuat kuasa bagi kemasukan ke hospital yang bukan disebabkan oleh kemalangan.
Pengecualian:

Manfaat Kematian tidak akan dibayar jika Orang yang Dilindungi membunuh diri secara waras atau tidak. Manfaat HUPK tidak akan dibayar jika HUPK sedia wujud; atau disebakan kecederaan badan yang dilakukan sendiri.

Manfaat Hospitalisasi tidak akan dibayar jika kemasukan Orang yang Dilindungi ke dalam hospital adalah disebabkan oleh sebarang keadaan perubatan atau fizikal yang berlaku dalam Tempoh Menunggu; atau sebarang rawatan atau operasi pembedahan untuk Penyakit Kongenital atau kecacatan termasuk penyakit keturunan.

Senarai ini tidak menyeluruh. Sila rujuk Sijil Takaful dan/atau Sijil Induk untuk terma dan syarat, dan pengecualian di bawah pelan ini.

Muat turun risalah Pemberitahuan Produk

Risalah Pemberitahuan Produk

Muat turun brosur

Brosur Pelan A+: Kematian/Hilang Upaya Penuh dan Kekal & Hospitalisasi

Card image cap

Ada sebarang pertanyaan?

Anda boleh mencari jawapan di halaman Soalan Lazim kami.