Selamat datang ke MikroSayang.
Jenis perlindungan diri apa yang anda perlukan?

Pelan A: Hospitalisasi

RM50 sehari akan dibayar sehingga maksimum 14 hari setahun, apabila Orang yang Dilindungi dimasukkan ke Hospital Panel [1].

RM5,000 akan dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi meninggal dunia akibat Kemalangan.

Pelan B: Penyakit Kritikal

RM5,000 akan dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi didiagnos dengan Penyakit Kritikal [2].

RM5,000 akan dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi meninggal dunia akibat Kemalangan.

Pelan C: Hospitalisasi & Perlindungan Penyakit Kritikal

RM50 sehari akan dibayar sehingga maksimum 14 hari setahun, apabila Orang yang Dilindungi dimasukkan ke Hospital Panel [1].

RM5,000 akan dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi didiagnos dengan Penyakit Kritikal [2].

RM5,000 akan dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi meninggal dunia akibat Kemalangan.

Pelan A+: Kematian/Hilang Upaya Penuh dan Kekal & Hospitalisasi

RM50 sehari akan dibayar sehingga maksimum 14 hari setahun, apabila Orang yang Dilindungi dimasukkan ke Hospital Panel [1].

RM5,000 akan dibayar sekiranya berlaku kematian atau Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK) pada Orang yang Dilindungi.

Pelan B+: Kematian/Hilang Upaya Penuh dan Kekal & Penyakit Kritikal

RM5,000 akan dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi didiagnos dengan Penyakit Kritikal [2].

RM5,000 akan dibayar sekiranya berlaku kematian atau Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK) pada Orang yang Dilindungi.

Pelan C+: Kematian/Hilang Upaya Penuh dan Kekal, Hospitalisasi & Perlindungan Penyakit Kritikal

RM50 sehari akan dibayar sehingga maksimum 14 hari setahun, apabila Orang yang Dilindungi dimasukkan ke Hospital Panel [1].

RM5,000 akan dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi didiagnos dengan Penyakit Kritikal [2].

RM5,000 akan dibayar sekiranya berlaku kematian atau Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK) pada Orang yang Dilindungi.

Nota kaki:
1. Hospital Panel merujuk kepada semua hospital kerajaan yang berdaftar termasuk hospital Universiti dan Tentera.

Hai, saya Aira. Saya akan bersama anda dalam proses mendapatkan perlindungan yang dipilih.
Boleh saya tahu nama panggilan anda?

1st

Hai !
Adakah anda seorang warganegara Malaysia yang sah?

2nd

Baiklah, . Anda adalah seorang...

3rd

Baiklah , ini soalan terakhir.
Adakah anda kini seorang muflis?

4th

Terima kasih, . Untuk meneruskan proses permohonan, saya memerlukan butiran peribadi anda seperti berikut.

Nota Penting

Maklumat akaun bank anda akan disimpan bagi memudahkan proses pengurusan dan pentadbiran Sijil MikroSayang anda.

Sila maklum bahawa maklumat akaun bank anda mungkin akan digunakan bagi tujuan seperti berikut:
a) Pembayaran tuntutan yang layak
b) Pembayaran keuntungan pelaburan, jika ada
c) bagi tujuan-tujuan lain berkaitan pengurusan Sijil MikroSayang anda

Saya telah membaca dan memahami Notis Perlindungan Data Peribadi, dan saya memberi kebenaran untuk Pengendali Takaful mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat peribadi saya bagi tujuan yang ditetapkan.

5th

, anda hanya selangkah untuk memiliki .

RM Setiap suku tahun

RM SetahunGreat Eastern Takaful Berhad adalah ahli PIDM.
Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah sijil/produk yang layak adalah dilindungi oleh PIDM sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans (TIPS) PIDM atau hubungi Great Eastern Takaful Berhad atau PIDM (layari www.pidm.gov.my).

6th

Sila pilih kaedah pembayaran anda.

Sila pilih mod pembayaran anda.

Ada Kod Rujukan daripada Rakan Anda?

Masukkan kod tersebut di bawah.

Ringkasan Pembayaran

RM